Darujte nášmu občianskemu združeniu 2% daní

Priatelia, budeme radi, ak podporíte našu činnosť poukázaním 2% svojich daní.

Postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite a vytlačte si obidve tlačivá uvedené nižšie
  2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo POTVRDENIE)
  3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlačivo VYHLÁSENIE)
  4. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (napr. Malacky)

Našekroje.sk

24.05.2018

Naše skromné skúsenosti v "ľudovom" i textilnom odbore sme sa odhodlali zúročiť prostredníctvom elektronického obchodu a šitia krojov na zákazku. Nájdete ho na www.nasekroje.sk

Na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča sme sa rozhodli vytvoriť podujatie Frolová notečka. Strýc Frola boli zberateľ piesní, ľudový spevák a muzikant a nedocenená osobnosť našej obce. Podujatím chceme nielen upozorniť na jeho osobnosť, ale aj na piesne, ktoré zozbieral a ktoré sa zatiaľ nenašli. Viac o podujatí nájdete tu: ...

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je...

Folklórna skupina Lanšper je úzko prepojená s našim OZ. Avšak, použitie výrazu "projekt" by bolo značne degradujúce. Lanšper sa opiera o najstaršiu záhorácku kultúru, ktorá vznikla pozdĺž rieky Moravy. Snaží sa ju objavovať prostredníctvom starých piesní a tancov.
Presvedčte sa tu.

S nutnou dávkou patriotizmu sme založili stránku s najstaršími fotografiami z našej obce. Odhadujeme, že by ich mohlo byť 400. Asi netreba nič viac dodávať, stránku nájdete tu.

Prameňe 2017

13.09.2017

Prehliadka Prameňe záhoráckeho folklóru prebehla 23.4.2017 v kine Malacky. Dovolíme si použiť vlastné slová:
"Uvidíte a učujete pôvodný folklór, ktorý dodnes zostal zachovaný v dedinách a mestách po celom Záhorí. Vystúpi šesť folklórnych zoskupení s tancom, spevom, piesňami a hudobnými číslami tak typickými a jedinečnými v rámci celého Slovenska.
...